در سه دهه گذشته با افزایش مقبولیت و محبوبیت دو معقوله‌ی زنجیره تامین و لجستیک، این دو مفهوم رواج تقریبا صعودی بین صنایع و کسب‌و‌کار های موجود در ایران داشته‌اند. اما نکته حائز اهمیت این است که گاهی افراد به دلایل مختلفی این دو مفهوم را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در این مطلب قرار است به تفاو های اساسی این دو مفهوم بپردازیم.

تعریف لجستیک

آماد یا لجستیک به مدیریت جریان ( رو به جلو، رو به عقب) کالا، منابع انسانی و یا هر نوع منبع با ارزش دیگر بین محل مبدا تا مقصد را لجستیک گویند که این فرآیند شامل سه مرحله است :

 

  • برنامه‌ریزی
  • انتقال
  • نظارت

در واقع واژه‌ی لجستیک، به طور مشخص به آن قسمتی از زنجیره‌ی تامین اشاره دارد که به برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت انبار کردن و انتقال کالاها و خدمات از نقطه‌ی مبدا به مقصد نهایی می‌پردازد.

مدیریت لجستیک مناسب به دنبال کاهش تاخیرات در تمامی نقاط زنجیره است و محصولات و به دنبال ارائه خدمات در شرایط مطلوبی است. چنین کاری، متقابلا به پایین نگه داشتن هزینه‌های شرکت کمک می‌کند.

تعریف زنجیره تامین

زنجیره تامین که مفهوم کلی تری نسبت به لجستیک دارد ( لجستیک زیر مجموعه‌ی از زنجیره تامین است که ارزش مکان و زمان ره بدان می‌افزاید. از لحاظ مفهومی برابر است با شبکه از فعالیت های در راستای موضوعات متنوعی چون :

  • توسعه محصول
  • بازاریابی
  • تامین مواد
  • مدیریت ارسال و تدارکات
  • لجستیک
  • و...

مطلب مهم این است که عناصر زنجیره تامین شامل کلیه کارکردهایی است که با دریافت سفارش، به‌منظور تحقق درخواست مشتری، آغاز می‌شوند.

این کارکردها می‌تواند شامل مواردی چون توسعه محصول، بازاریابی، عملیات، شبکه‌های توزیع، امور مالی و خدمات به مشتری باشد که در لجستیک به آن ها نحواهیم پرداخت.

تفاوت لجستیک و زنجیره تامین

با توجه به آنچه گفته شد، لجستیک بخشی از زنجیره تامین است که ارزش مکان و زمان را به آن اضاه خواهد کرد و در اصل لجستیک یک حلقه از زنجیره تامین خواهد بود. به طور خلاصه هر کجا از زنجیره که جریان کالا یا خدمات مطرح شود و با معقوله‌ی لجستیک روبرو خواهیم بود.